Europese inclusieve leerhub

De European Inclusive Learning Hub is een grote databank van inclusieve, doorzoekbare en (her)bruikbare leermiddelen, methoden, tools en mechanismen die al in bepaalde landen zijn getest, goedgekeurd en geïmplementeerd.

Het fungeert als een semantisch ondersteund logisch kader voor systematisering / categorisering van inclusieve leermiddelen, methoden, instrumenten en mechanismen op verschillende onderwijsniveaus: vroege kinderjaren, basis- en middelbare school, beroepsonderwijs en -opleiding, hoger onderwijs, volwassenenonderwijs .        
 

Titel: 

Type bron:  

Gefinancierd door:  

Auteurs: 

Type beperking: 

Doel opleidingsniveau: 

Taal / talen: 

IPR: 

OER: 

Bijlage: 

URL: 


Tags: 


Voornaam auteur: 

Achternaam auteur: