Европейски онлайн център за приобщаващо учене

Европейският център за приобщаващо обучение представлява мащабно хранилище, което предоставя достъп до разнообразни, лесни за търсене и прилагане обучителни ресурси, методи, инструменти и механизми, които са тествани, одобрени и внедрени в страни от Европа, Америка и Австралия.

Той функционира на принципа на семантична логическа рамка за систематизиране и категоризиране на ресурси за приобщаващо обучение, методи, инструменти и механизми в пет сектора: предучилищно образование, начално и средно образование, професионално обучение, висше образование и образование за възрастни.        
 

Заглавие: 

Тип на ресурса:  

Финансиран от:  

Автори: 

Вид увреждане: 

Ниво на приложимост: 

Език: 

Авторски права: 

Ресурс  със свободен достъп: 

Прикачен файл: 

Уеб адрес: