Европейски онлайн център за приобщаващо учене

Европейският център за приобщаващо обучение представлява мащабно хранилище, което предоставя достъп до разнообразни, лесни за търсене и прилагане обучителни ресурси, методи, инструменти и механизми, които са тествани, одобрени и внедрени в страни от Европа, Америка и Австралия.

Той функционира на принципа на семантична логическа рамка за систематизиране и категоризиране на ресурси за приобщаващо обучение, методи, инструменти и механизми в пет сектора: предучилищно образование, начално и средно образование, професионално обучение, висше образование и образование за възрастни. 


        
 

Заглавие: 

Тип на ресурса:  

Финансиран от: 

Автори: 

Вид увреждане: 

Ниво на приложимост: 

Език: 

Авторски права: 

Ресурс  със свободен достъп: 


Имейл на лицето, което предлага ресурса: 

Име: 

Фамилия: 

Отзиви по имейл: 

Тагове: 


Име на автора: 

Фамилия на автора: 


Заглавие: Изграждане на възможности в ранна детска възраст от самото начало - Ръководство на учителя за добрите практики в приобщаващите услуги в ранното детство

Тип на ресурса: Наръчник / Базите / 

Финансиран от:  Европейска комисия - Генерална дирекция за регионална политика и беше координирана от Фонда за образование на ромите (Унгария) в партньорство с Международната асоциация „Стъпка по стъпка“ (Холандия), Словашкия институт за управление (Словакия) и Fundacion Segretariado Gitano (Испания).

Автори:  Zorica Trikic, ISSA Program Specialist, and coordinated by Mihaela Ionescu, ISSA Program Director.

Вид увреждане:  ВСИЧКИ ВИДОВЕ

Ниво на приложимост:  Предучилищно образование

Език:  Английски

Авторски права:  Не

Ресурс  със свободен достъп:  НеЗаглавие: Приобщаващ инструмент за оценка на средата в ранното детско образование

Тип на ресурса: Наръчник / Базите / 

Финансиран от:  Европейската агенция за специални нужди и приобщаващо образование

Автори:  Eva Björck-Åkesson, Mary Kyriazopoulou, Climent Giné and Paul Bartolo

Вид увреждане:  ВСИЧКИ ВИДОВЕ

Ниво на приложимост:  Предучилищно образование

Език:  Английски

Авторски права:  Не

Ресурс  със свободен достъп:  НеЗаглавие: Приобщаващ инструмент за саморефлексия в среда на ранно детско образование

Тип на ресурса: Наръчник / Базите / 

Финансиран от:  Европейската агенция за специални нужди и приобщаващо образование

Автори:  Zorica Trikic, ISSA Program Specialist, and coordinated by Mihaela Ionescu, ISSA Program Director.

Вид увреждане:  ВСИЧКИ ВИДОВЕ

Ниво на приложимост:  Предучилищно образование

Език:  Английски

Авторски права:  Не

Ресурс  със свободен достъп:  НеЗаглавие: „Доказателство за включване в предучилищна възраст - отдел за образование в Орегон“

Тип на ресурса: Наръчник / Базите / 

Финансиран от:  Департамент по образование в Орегон

Автори:  Bruce S. Sheppard, Mandy Stanley, M.A.

Вид увреждане:  ВСИЧКИ ВИДОВЕ

Ниво на приложимост:  Предучилищно образование

Език:  Английски

Авторски права:  Не

Ресурс  със свободен достъп:  НеЗаглавие: Писане на политика за включване. Ръководство за центрове и домове за отглеждане на деца - Манитоба.

Тип на ресурса: Наръчник / Базите / 

Финансиран от:  Програма за грижа за деца в Манитоба

Автори:  Zorica Trikic, ISSA Program Specialist, and coordinated by Mihaela Ionescu, ISSA Program Director.

Вид увреждане:  ВСИЧКИ ВИДОВЕ

Ниво на приложимост:  Предучилищно образование

Език:  Английски

Авторски права:  Не

Ресурс  със свободен достъп:  НеЗаглавие: "QATRAIN 2 - Осигуряване на качество и достъпно обучение 2"

Тип на ресурса: Способ 

Финансиран от:  Европейски съюз, Програма за учене през целия живот 2007-2013 г., секторна програма Леонардо да Винчи, Трансфер на иновации

Автори:  Университет в Уорчестър, Великобритания, Асоциация Мари Кюри, България, Университет на Янина, Гърция, Асоциация „ Фондация Х " Румъния, Институт за управление на Кавракоголу, Турция.

Вид увреждане:  ВСИЧКИ ВИДОВЕ

Ниво на приложимост: 

Език:  Английски

Авторски права:  Да

Ресурс  със свободен достъп:  ДаЗаглавие: Q4S (Качествено и достъпно обучение за учащи)

Тип на ресурса: Способ 

Финансиран от:  Програма за учене през целия живот на Европейската комисия.

Автори: 

Вид увреждане:  ВСИЧКИ ВИДОВЕ

Ниво на приложимост:  Средно образование

Език:  Английски

Авторски права:  Да

Ресурс  със свободен достъп:  ДаЗаглавие: „Обучение за приобщаване при интелектуални увреждания за преподаватели в Европа (ITIDE)“

Тип на ресурса: Способ 

Финансиран от:  Проектът се финансира по инициативата за стратегическо партньорство „Еразъм +“.

Автори: 

Вид увреждане:  Обучителни трудности

Ниво на приложимост: 

Език:  Английски

Авторски права:  Да

Ресурс  със свободен достъп:  ДаЗаглавие: BIFOCAL VI (Изграждане на подобрени гъвкави предварителни професионални курсове на подходящ език за хора със зрителни увреждания)

Тип на ресурса: Способ 

Финансиран от: 

Автори: 

Вид увреждане:  Зрителни увреждания

Ниво на приложимост: 

Език:  Английски

Авторски права:  Да

Ресурс  със свободен достъп:  ДаЗаглавие: Академия Монтесори - РОДИТЕЛСКО РЪКОВОДСТВО

Тип на ресурса: Наръчник / Базите / 

Финансиран от: 

Автори: 

Вид увреждане:  ВСИЧКИ ВИДОВЕ

Ниво на приложимост:  Начално образование

Език:  Английски

Авторски права:  Да

Ресурс  със свободен достъп:  Да