Европейски онлайн център за приобщаващо учене


Европейският център за приобщаващо обучение е голямо хранилище от приобщаващи, търсещи и използваеми учебни ресурси, методи, инструменти и механизми, вече тествани, одобрени и внедрени в определени страни.

Той действа като логическа рамка за систематизиране / категоризиране на приобщаващи ресурси за обучение, методи, инструменти и механизми в стил на съветника и семантично подкрепена в различни образователни нива: ранно детство, начално и средно училище, професионално образование и обучение, висше образование, образование за възрастни .


        
 
Resource ID:  [[Resource ID]]
 Type of disability:   
Title: 
Funded by: 
Authors: 
IPR: 
OER: 
Type of the resource: 
Email who suggest this: 
Name: 
Lastname: 
Email feedback: 
Topic: 
Resource Language: 
Target education level: 
Tags: 
Author first name: 
Author surname: